Analyses

Analyses

Gedrags- en drijfverenanalyse van TTISI Succes Insights

De interpretatie van deze gedrags- en drijfverenanalyse geeft je een adequate en goede spiegel. Wat je vraag ook is, deze analyse werkt als een versneller in het proces.

Sinds 2001 werk ik als gecertificeerd consulent met de interpretatie van deze analyses. Ik ben nog steeds enthousiast als ik zie hoe dit als versneller werkt in processen.

Inzicht krijgen in wat jouw eerste beweging is in gedrag en vanuit welke drijfveer je dit gedrag uitzet, is een grote winst. Hierbij is niets goed of fout. We kijken naar effectiviteit en synchroniciteit. Zet je uit wat je wil?

Gedraganalyse

Ben je een natuurlijke leider of meer een observator? Een bemiddelaar of een inspirator?

De TTI SI Gedragsanalyse geeft jou een diepgaand inzicht in jouw gedragsstijl. Aan de hand van de DISC (Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit) gedragsstijlen, wordt jouw gedrag voor jou herkenbaar.

Drijfverenanalyse

Waar gedrag ons vertelt ‘hoe’ we de dingen doen, geven drijfveren ons inzicht in het ‘waarom’ achter onze keuzes en acties.

Onze gedragsstijl kan onze drijfveren versterken of juist verzwakken en vice versa. De combinatie van beiden heeft impact op onze handelingen en op de keuzes die we maken. Daarom is het leerzaam en waardevol om deze combinatie te maken van de beide analyses. Naast het overzicht voor jezelf, kunnen de gedrag en drijfveren uitkomsten van jouw partner of  team inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan de dynamiek goed in kaart worden gebracht. Het veld ter verbetering is meteen duidelijk.