Bedrijfscoaching

De huidige tijd vraagt veel van het besturen van een organisatie, afdeling en team.

Daar wil ik je graag bij ondersteunen!

Al vele jaren ben ik gesprekspartner bij verschillende organisaties op het gebied van HRM-vraagstukken. Deze bedrijfscoaching doe ik voor zowel kleine als grote organisaties, profit en non-profit. De onderwerpen zijn breed, vaak gericht op veranderingsmanagement.

“Met het oog op de toekomst.”

Tijdens onze samenwerking zijn drie fases te onderscheiden:

1. Inventarisatiefase
Hierin diepen wij de vraagstelling uit. Waar nodig maken we een organisatiescan. Op deze wijze ontstaat er een gedegen voorstel met plan van aanpak.

2. Implementatiefase
Afhankelijk van de uitkomst en beslissing van de opdrachtgever, gaat deze fase van start met bijvoorbeeld het aanscherpen van beleid; geven van trainingen; voeren van gesprekken; ondersteunen van eigen medewerkers etc.

3. Evaluatiefase
Zowel tussentijds als aan het einde van het proces van de bedrijfscoaching zullen we aanbevelingen doen ter verbetering en/of continuering van uitgestippelde wegen.

Mogelijke vragen aan de voordeur

=

We zoeken een sparringpartner om de processen goed te kunnen uitrollen

=

Wat speelt er in de onderstroom en wat zal hierbij dienen?

=

Hoe komen we weer tot werkplezier?

=

 Hoe creëren we meer eigenaarschap binnen onze organisatie?

=

Zetten wij als management de juiste signalen uit?